ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


Ελεγχος σειράς κατάταξης (ΕΠΠΑΙΚ)

Ελεγχος σειράς κατάταξης (ΠΕΣΥΠ)


Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΕΠΠΑΙΚ)

Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΠΕΣΥΠ)

Οδηγίες