ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 22 Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: 24 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00

Πρόσκληση για Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2017-2018

Πρόσκληση για Φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης Στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2017-2018

Οδηγίες προς τους υποψήφιους

Έλαβα γνώση των οδηγιών και των προϋποθέσεων υποβολής αίτησης

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΕΠΠΑΙΚ)

Ελεγχος υποβολής αίτησης (ΠΕΣΥΠ)

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 28η Ιουνίου 2017 ώρα 14.00 έως την 22η Αυγούστου 2017 ώρα 23.59