ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014


Έλεγχος Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Έλεγχος Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Π.Ε.ΣΥ.Π.

Αποτελέσματα ΕΠΠΑΙΚ σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΠΕΣΥΠ σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΕΠΠΑΙΚ αλφαβητικά, σε μορφή .pdf

Αποτελέσματα ΠΕΣΥΠ αλφαβητικά ,σε μορφή .pdf

Οδηγίες για την εγγραφή σε μορφή .pdf

Αίτηση σε μορφή .pdf

Αίτηση σε μορφή .doc

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Ελεγχος της αίτησης στο πρόγραμμα Π.Ε.ΣΥ.Π.


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων (18/9/2013 έως 7/10/2013) έληξε. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ευχαριστεί τους 4181 υποψήφιους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. που θα προσφέρει το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Την Πέμπτη 10/10/2013, ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί η δημόσια και ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση, στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάροδο της οδού Αριστοτέλους 18, με την παρουσία όσων από τους ενδιαφερόμενους το επιθυμούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητήσουν, αμέσως μετά από την κλήρωση, τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο.

Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ανά πρόγραμμα (ΕΠΠΑΙΚ, ΠΕΣΥΠ) και πόλη είναι:

ΠΟΛΗ

ΕΠΠΑΙΚ

ΠΕΣΥΠ

 

Προσφερόμενες θέσεις

Υποβληθείσες αιτήσεις

Προσφερόμενες θέσεις

Υποβληθείσες αιτήσεις

ΑΘΗΝΑ

275

983

135

242

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

160

657

40

125

ΠΑΤΡΑ

160

321

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

120

231

 

 

ΒΟΛΟΣ

70

293

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

120

302

 

 

ΣΑΠΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

120

194

 

 

ΡΟΔΟΣ

200

177

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

200

204

 

 

ΚΟΖΑΝΗ

200

452

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1625

3814

175

367

Προκήρυξη της ΑΣΠΑΙΤΕ

Οδηγίες προς τους υποψήφιους