ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019Έλεγχος σειράς κατάταξης ΕΠΠΑΙΚ

Έλεγχος σειράς κατάταξης ΠΕΣΥΠ

Η κατηγορία Α αναφέρεται σε επιτυχόντες και η κατηγορία Β σε επιλαχοντες.
Πλέον, για τις επόμενες ενέργειές σας θα ενημερώνεστε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ, www.aspete.gr


Έλεγχος για τη συμμετοχή σε τρεις τουλάχιστον κληρώσεις που διενεργήθηκαν απο το ΕΑΠ